Linjemålning & Linjemålare i Sverige

Från landsvägar och inomhushallar till lekplatser och golv – linjemålningar finns överallt runtomkring oss där vi lever och verkar. Dessa till synes enkla linjer smälter in väl i vår omgivning och guidar oss rätt i vardagen.

Tack vare linjemålningar i våra städer som till exempel Göteborg eller Stockholm får vi optisk och ibland även taktil information som hjälper oss navigera i vardagen på ett säkert och smidigt sätt. En av de viktigaste anledningarna till att vi har linjemålningar i våra städer är just den säkerhetsmässig aspekter. Oavsett om det handlar om linjemålning på landsvägar eller i våra offentliga miljöer.

Linjemålning Cykelbana

Vägmålning – Ett hjälpmedel i trafiken

Ett av de allra vanligaste användningsområdena för linjemålningar är något vi ser varje dag, nämligen ute i trafiken på våra gator och vägar. Ofta är det inte förrän det uppstår fel och brister som man själv inser hur viktiga vägmarkeringar kan vara. Dessa synbara hjälpmedel används för att reglera, vägleda och för att varna trafikanter på stora som små vägar.

Vägmarkeringar kan förekomma både separat och tillsammans med vägmärken eller andra anordningar i trafiken och har till uppdrag att se till att du som trafikant har all information du behöver för att kunna nyttja infrastrukturen på ett tryggt och säkert sätt, oavsett om det rör sig om en väg med väjningsplikt, ett spärrfält eller en parkeringsficka.

Linjemålning Parkering

Linjemålning – Vanligt inslag i offentlig miljö

Ett annat välkänt användningsområde för linjemålningar är våra gemensamma ytor i form av offentliga platser. Det kan handla om lekplatser, idrottsanläggningar och skolgårdar runt om i landet till exempel. Platser präglade av allt från betong och asfalt till andra stötdämpande material, något man behöver ta hänsyn till. Dessa områden kräver ett väl utfört förarbete för att garantera ett gott slutresultat så att man kan träna och sporta på ett smidigt och säkert sätt.

Här behövs linjer som har rätt färg och rätt form, oavsett om det handlar om en löpbana, en parkeringsficka eller om det ska målas linjer och markeringar inuti en idrottshall. Ofta används snabbtorkande färg som har en förhållandevis låg friktion. Detta valet gör man för att säkerställa att både anläggningen och idrottsplanen ska gå att använda i många år framgent.

Vägmålning Landsväg

Linjemålare får jobbet gjort

Oavsett om det handlar om en trafikerad gata eller ett industriområde behöver märkningen vi ser vara fackmannamässigt utförd för att kunna anses både tydlig och pålitlig. Målade markörer och linjer på gator och golv som är yrkesmässigt utförda bidrar till en säkrare omgivning och är en naturlig del av vårt vardagsliv, oavsett om man bor i staden eller på landsbygden.

Varje nytt jobb och varje ny plats som ska målas är unika – det är många faktorer som vägs in för att man i slutändan ska få en målning som är både beständig och slittålig. Ett företag med kompetens inom linjemålning kan måla på allt från gräs och konstgräs till asfalt och golv. Strikta miljöregler säkerställer också att många av företagen använder sig av hållbar färg och miljömärkt termoplastisk massa som används vid målning på våra vägar.